Lotus 莲花 - 神秘园

分享到:
Lotus 莲花

这是一首由二胡与小提琴一起演奏的音乐,比较凄美,但十分耐听。

LOTUS莲花. 所谓的班得瑞要的就是纯净,神秘园要的就是忧伤。那就安静听吧,燥郁者可以获得一些平静,忧伤的人可以为之动容。

一首旧曲。05年时为了买到含此曲目的CD,在秋天的清寒里,翻了许多街道。

黄叶绿叶随风飘落。乐曲的忧伤十分厚重。

初始天地间渐渐浮现萧声,后起二胡的幽怨音色,随之小提琴开始吟唱了。小提琴最是懂得,自是主乐器。二胡诺诺几声,箫声三分,风圆未满,渐入渐深。小提琴与大型乐团型的合成谱出凄迷的流畅,进入天籁般哀伤深邃的意境。

莲,属被子植物,起源最早的种属之一。

从尘世到净界,从结恶到尽善,莲生长于淤泥浊水却在最后开出清洁芬芳的花朵,而世间的个体生命也伴随辉煌与惨淡,平凡中亦有激荡与凝重。于光明前跋涉漫长的黑暗。

下面带来一篇赞美莲的著名散文《爱莲说》!

《爱莲说》北宋学者周敦颐作品

水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人盛爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人? 牡丹之爱,宜乎众矣!

最新评论

我来评论

  • 昵称:
  • 内容: